QUY TRÌNH TIẾP NHẬN & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Điều 1: Cơ chế giải quyết

Mọi khiếu nại từ phía người dùng, tranh chấp giữa các bên đều được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Onlinica.com, chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Điều 2: Phương thức gửi khiếu nại

Khách hàng có thể gửi khiếu nại để yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục VTCE giải quyết bằng cách thức gửi email tới địa chỉ: cskh@onlinica.com

Điều 3: Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi khiếu nại

Người dùng gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc quyền lợi chưa được đảm bảo đầy đủ tới Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục VTCE qua các cách thức đã quy định ở trên.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý khiếu nại

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục VTCE sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng và tiến hành xác minh thông tin.

Bước 3: Phản hồi 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục VTCE sẽ phản hồi kết quả xử lý khiếu nại tới người dùng sau khi việc xác minh, xử lý được hoàn thành.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục VTCE sẽ cố gắng xác minh thông tin và giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục VTCE, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.